Mäso z našej diviny

Výroba

masovyroba-spracovanie-zveriny-divina-vyrobaVýkup zveriny firma zabezpečuje formou vlastného výkupu vo veterinárne schválených vlastných zberných boxoch pre uskladnenie zveriny, alebo externými zmluvnými dodávateľmi zaoberajúcimi sa výkupom zveriny.
Chladené  telá poľovnej zveri sú z poľovných boxov z jednotlivých výkupov zveriny zvážané do priestorov centrálneho uskladňovacieho chladiaceho boxu v priestoroch prevádzky. Odtiaľ zviera putuje do „sťahovne“, následne po stiahnutí kože sa v prevádzke výroby zviera rozdelí na jednotlivé menšie celky, ktoré postupujú na ďalšie technologické  spracovanie. Výsledným produktom sú vákuovo balené mäsové výrobky  z diviny, balené do kartónov ako veľké  gastro-balenia,  alebo menšie spotrebiteľské balenia.  Následne sú výrobky z diviny rýchlo zmrazované v mraziacom boxe na teplotu až -35°C .
Celková prevádzka a všetky mäsové výrobky sú pod veterinárnym dohľadom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.  
Výrobky  zo zveriny sú spracovávané pod neustálou veterinárnou kontrolou s pravidelnými a predpísanými odbermi vzoriek pre jednotlivé mikrobiálne vyšetria.  U diviačej zveri sa opakovane kontroluje Trichinelóza resp. prítomnosť Svalovca špirálového  – Trichinella Spiralis.
Vyše 95 percent našej produkcie smeruje na trhy Európskej únie.